Seminarium om EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen är ett prioriterat område för det nuvarande litauiska EU-ordförandeskapet och den 11-12 november äger EU-kommissionens fjärde årliga forum för strategin rum i Vilnius. Inför årets forum arrangerar EU-kommission, Litauens ambassad och Regeringskansliet – i samarbete med Sieps – ett seminarium i Stockholm den 7 november. Vid seminariet presenteras Sieps analys Towards Cruising Speed? Assessing the EU Strategy for the Baltic Sea Region. Seminariet hålls på engelska.