Sieps medarrangör av Förvaltningspolitiska dagen

Den 21 april arrangerar Statskontoret i samarbete med Sieps Förvaltningspolitiska dagen. Den är ett tillfälle för chefer i myndigheter, Regeringskansliet och riksdagen samt förvaltningspolitiska forskare att gemensamt diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning. Årets tema är ”20 år i EU – hur har det påverkat den svenska förvaltningen?” och programmet modereras av Sieps direktör Eva Sjögren.

Förvaltningspolitisk dag 2016 – program