Utredning föreslår skärpta regler för näthandel med alkohol

E-handeln med alkohol måste stå i överensstämmelse med svensk alkoholpolitik. Det menar Jörgen Hettne, forskare i juridik och tf direktör vid Sieps, som den 9 juli överlämnade Alkoholleverans-utredningen betänkande "Privat införsel av alkoholdrycker: tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik". I utredningen föreslås bland annat skärpta regler för privatinförsel och förbud för flera typer av nätförmedling. Där konstateras också att samtliga förslag är förenliga med EU-rätten.

Läs utredningen här

http://www.regeringen.se/sb/d/18046/a/243666

Läs artikel på DN Debatt här

http://www.dn.se/debatt/natbutiker-och-matkassar-med-alkohol-bor-forbjudas/