Webb-tv - Jörgen Hettne talar i riksdagen om framtidens inre marknad

Forskaren Jörgen Hettne talar i riksdagen om framtidens inre marknad, se hela seminariet på SVT webb-tv