Webb-tv: Seminariet ”Fördjupningen av EMU: hur påverkar den Sverige?”

Den 24 maj arrangerade Sieps i samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige ett seminarium om fördjupningen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Seminariet var indelat i två avdelningar, ägde rum i Europahuset i Stockholm och går att se i efterhand här.