Josefin Almer Wulff

Svenska
Befattning: 
Utredare i juridik
E-post: 
josefin.almer[a]sieps.se
Telefon: 
08-586 447 05

Josefin Almer Wulff är utredare i juridik.

Hennes intresseområden är framförallt institutionella och konstitutionella EU-frågor med särskilt fokus på den så kallade kommittologin.

Josefin är projektansvarig för följande forskningsprojekt:

  1. EU:s lagstiftning i siffror - statistikbank
  2. Styrning, effektivitet och kontroll i EU
  3. Sveriges lagstiftning och EU
  4. EU:s konstitutionella utveckling
  5. EU:s politiska system