Monika Hjeds Löfmark

Svenska
Befattning: 
Forskare i nationalekonomi
E-post: 
monika.hjeds[@]sieps.se
Telefon: 
08-586 447 14

Monika Hjeds Löfmark är forskare i nationalekonomi. Hennes forskning är inriktad på arbetsmarknadsfrågor, bostadsfinansiering och utvecklingsekonomi. Hennes avhandling analyserar utvecklingen mot marknadsekonomi och demokrati, främst på arbetsmarknaden, i transitionsländer.

Monika är projektansvarig för följande projekt:

  1. EU:s tillväxtstrategi Europa 2020
  2. Interna och externa dimensioner av asyl och invandring
  3. Inre marknaden och sociala Europa
  4. EU och EMU efter den ekonomiska krisen