Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa Ds 2004:52

Sieps har sedan sin tillkomst lagt ner mycket möda på att följa och förstå det arbete som lett fram till EU:s nya fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. Vi har to publicerat 24 studier i vilka 26 experter ger sin syn på ett antal centrala frågor. Samtliga studier finns tillgängliga på Sieps hemsida. 

Även om ytterligare studier kommer att presenteras under de närmaste månaderna anser vi oss nu ha en klar bild av vad fördraget, i sin helhet, innebär.

Läs hela remissvaret: icon Remissvar Ds 2004 52 (42.14 kB)

 

Remissen finns att läsa i sin helhet på Regeringskansliets hemsida