Remissvar: Utstationering, Ds 2016:6

Sieps välkomnar att en ytterligare översyn görs av de svenska bestämmerlserna som genomför utstationeringsdirektivet...