Senaste publikationer

2017

Den 31 mars 2017 presenterades den s.k. Spellicensutredningen. Den föreslår en omreglering av den svenska spelmarknaden och en upplösning av den nuvarande monopolistiska ordningen med ensamrättigheter för de statsägda bolagen Svenska Spel och Trav och Galopp. Förslagen innebär en anpassning till...

Läs mer
Spelet om spelintäkterna – Spellicensutredningen och EU-rätten (2017:7epa)
Författare:

I oktober 2016 röstades Mariano Rajoy in som regeringschef efter två val och tio månaders interimstyre. Regeringen har svagt stöd i parlamentet och det konservativa regeringspartiet Partido Popular står inför omfattande korruptionsutredningar. Samtidigt är den katalanska regeringen fast besluten...

Läs mer
Spain after the June 2016 elections: What implications for the EU? (2017:6epa)

Vad innebär brexit för EU och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige...

Läs mer
Brexit – Implications for the EU and Sweden (2017:2op)
Författare:

Hur påverkas egentligen Europeiska kommissionen av att Storbritannien lämnar EU? I den här europapolitiska analysen diskuterar Michael Leigh vilken effekt brexit kan förväntas ha när det gäller EU-institutionen, såväl vad gäller policyutveckling som organisationsstruktur.

Publikationen är...

Läs mer
Brexit and the European Commission (2017:5epa)
Författare:

Den innevarande Europeiska kommissionen – under Jean Claude Junckers ordförandeskap – har nu suttit halva mandatperioden. I den här europapolitiska analysen granskar Sophia Russack kommissionens organisation och struktur och vilka konsekvenser förändringar av detta har fått. Texten behandlar...

Läs mer
How is Juncker’s ‘last-chance Commission’ faring at mid-term? (2017:4epa)
Författare:

Europeiska kommissionens investeringsplan – den så kallade Juncker-planen – syftar till att främja investeringarna i EU. I denna europapolitiska analys gör Daniel Tarschys en genomgång av investeringsplanen som består av tre delar.  Den första delen är Europeiska Fonden för Strategiska...

Läs mer
Junckerplanen under debatt (2017:3epa)
Författare:

Vilken roll har egentligen Europeiska kommissionen? I den här europapolitiska analysen granskar de båda forskarna Neill Nugent och Mark Rhinard kommissionen som organisation. De ställer frågan huruvida institutionen ska ses som en agendasättare eller en administratör och sätter också...

Läs mer
The European Commission: Less a Leader and More a Manager? (2017:2epa)

Med Lissabonfördraget fick EU mandat att utveckla särskilda relationer till grannländerna. Vad har det mandatet inneburit för den europeiska grannskapspolitiken (ENP) som EU tog fram i kölvattnet av utvidgningen österut? Och hur har ENP på det hela taget utvecklats i ljuset av nya politiska...

Läs mer
The Obsolescence of the European Neighbourhood Policy (2017:4)
Författare:

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) är ett relativt nytt verktyg i Europeiska unionens politik för yttre agerande. Den tillkom som ett specifikt politiskt regelverk avsett att fungera ihop med det traditionella ramverk som gäller för gemenskapens yttre relationer. Dess främsta...

Läs mer
The European Union´s Common Foreign and Security Policyafter the Treaty of Lisbon (2017:3)
Författare:

Den gemensamma handelspolitiken (CCP) är det kanske främsta uttrycket för EU:s yttre agerande. Lissabonfördraget innebar dock betydande förändringar inom politikområdet, såväl vad gäller substans som institutionella villkor. Den här rapporten av professor Marise Cremona utgör därför en...

Läs mer
A Quiet Revolution: The Common Commercial Policy Six Years after the Treaty of Lisbon (2017:2)
Författare:

Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till stånd ytterligare maktförskjutning från Ekofin till eurogruppen. Även dynamiken i EMU:s långsiktiga institutionella utveckling...

Läs mer
Sverige och euron efter brexit (2017:1epa)
Författare:

Även om eurozonens problem har hamnat i bakgrunden efter EU:s många kriser på senare år, kan nya störningar leda till att eurokrisen flammar upp igen. Unionen står inför ett vägval och utvecklingen kan gå i flera olika riktningar. Rapporten ”Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den...

Läs mer
Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen (2017:1)
Författare:

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för...

Läs mer
Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige (2017:1op)
Författare:

Publikationer år