Publikationer

Sieps forskning publiceras i tre serier: Rapport, Occasional Paper (Op) och Europapolitisk analys (epa). 

Forskningsresultat som tagits fram av Sieps forskare eller på uppdrag av Sieps publiceras i rapportserien. Denna forsknings kvalitetsgranskas enligt reglerna för akademisk forskning, så kallad ”peer review”. 

Annan forskning som skett med stöd av Sieps, bl.a. tal och föredrag från större konferenser och forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet publiceras i serien
Occasional Paper. 

Publikationsserien Europapolitisk analys, som huvudsakligen är en elektronisk publikation, ger en kortfattad och koncis analys av aktuella EU-frågor.

Publikationerna hittar du genom att välja i menyn ovan.