A Comparative Framing of Fundamental Rights Challenges to Social Crisis Measures in the Eurozone (2014:7epa)

Krisen i eurozonen och dess hantering medförde dramatiska förändringar vad gäller de sociala rättigheterna, i synnerhet i de av EU:s medlemsländer som drabbades hårdast av den ekonomiska nedgången. Att framhålla grundläggande rättigheter, inklusive sociala rättigheter, kan vara ett sätt bestrida de förändringar krisen tvingade fram och i den här europapolitiska analysen visar Claire Kilpatrick och Bruno De Witte hur grundläggande rättigheter kan användas för att ifrågasätta krisåtgärderna i eurozonen. Deras analys ställer svåra men centrala frågor om EU:s roll som försvarare av mänskliga rättigheter och domstolarnas inställning i mål som rör grundläggande rättigheter, men också om betydelsen av stadgan om de grundläggande rättigheterna som garant för sociala rättigheter i EU.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Claire Kilpatrick är professor i internationell och europeisk arbets- and socialrätt vid European University Institute, EUI. Bruno De Witte är professor i Europarätt vid Maastricht University samt vid EUI.