A Legal Analysis of the Global Financial Crisis from an EU Perspective (2009:10epa)

Författare: 

Denna Europapolitiska analys behandlar rättsliga och institutionellafrågor rörande den finansiella krisen från ett EU-perspektiv. Texteninnehåller en kort genomgång av den överenskommelse som uppnåddes vidden så kallade G-20 gruppens toppmöte i London och en diskussionrörande den finansiella krisens möjliga inverkan på EU:s framtidautveckling.

Dessutom görs en tidig analys av de åtgärder och förslagsom det Europeiska rådet kom fram till i juni 2009. Texten drar blandannat slutsatsen att EU måste göra mer än vad som hittills beslutatsinom G-20: om EU inte lyckas med detta riskerar den finansiellamarknaden att destabiliseras vilket i förlängningen kan hota den inremarknadens funktion.

Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen.

icon A Legal Analysis of the Global Financial Crisis from an EU Perspective (2009:10epa) (73.52 kB)