A New Proportionality Test for Fundamental Rights? (2011:7epa)

I den här analysen genomför författarna en granskning av EU-domstolens sätt att balansera skilda eller till och med motstridiga intressen som skyddas av EU-rätten. Utgångspunkten är två förenade mål, där de båda författarna är kritiska till domstolens sätt att resonera och menar att domstolen bortser från grundläggande krav på öppenhet till förmån för andra intressen, i synnerhet skyddet för personuppgifter.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

 

Anna-Sara Lind är högskolelektor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Magnus Strand är doktorand i europarätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.