Alternative Dispute Resolution for Consumers in the Financial Services Sector: A Comparative Perspective (2013:6epa)

Författare: 

Möjligheten till rättslig prövning är avgörande när det gäller att stärka konsumenternas ställning på en integrerad europeisk marknad. I det sammanhanget är tvistlösning utanför domstolarna (medling, förlikning, etc.) såväl som tvistlösning online intressanta alternativ till konventionella metoder för gottgörelse. Den formen av uppgörelser uppmärksammas också allt mer i EU.

I den här Europapolitiska analysen granskar Iris Benöhr systemen för alternativ tvistlösning inom området finansiella tjänster i ett antal EU-länder. Hon analyserar också den senaste utvecklingen på EU-nivå.

Iris Benöhrs bidrag ingår i den större granskning av konsumentpolitikens utveckling i EU som görs inom ramen för Sieps forskningsprojekt Sociala Europa. En tidigare version av analysen presenterades vid seminariet Consumer Empowerment in the EU, den 26 oktober 2012.

Iris Benöhr är jur. dr vid Oxfords universitet, Juridiska fakulteten, Centre for Socio-Legal Studies.