Better regulation of mobile telecommunications (2007:1epa)

Första numret av Sieps European Policy Analysis behandlar regleringsfrågor inom telekommunikationsområdet.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad: effekter på centrala områden.

icon 2007:1epa Better regulation of mobile telecommunications (114.5 kB)