Brexit and the European Commission (2017:5epa)

Brexit and the European Commission (2017:5epa)
Författare: 

Hur påverkas egentligen Europeiska kommissionen av att Storbritannien lämnar EU? I den här europapolitiska analysen diskuterar Michael Leigh vilken effekt brexit kan förväntas ha när det gäller EU-institutionen, såväl vad gäller policyutveckling som organisationsstruktur.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.

Michael Leigh är forskare vid the German Marshall Fund of the United States i Bryssel.