Brussels Advocates Swedish Grey Wolves (2011:8epa)

Författare: 

Frågan om den svenska vargjakten står numera högt på EU:s dagordning. EU-kommissionen har ifrågasatt den svenska förvaltningen av varg och den svenska regeringen svarade nyligen med att ersätta 2012 års licensjakt med utökad skyddsjakt. I den här publikationen analyserar Jan Darpö, professor i miljörätt, frågan med utgångspunkt från EU-rätten.

Analysen ingår i forskningsprojektet Rörlighet och sammanhållning: Infrastrukturella utmaningar.

Jan Darpö är professor i miljörätt vid Uppsala universitet.