Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective (2009:2epa)

Författare: 

Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective:Reflections from an expert working group
Denna analys belyser debatten kring demokratibefrämjande åtgärder i Europa och i USA och analyserar aktörernas styrkor och svagheter i internationell politik ur ett demokratiperspektiv. Analysen och rekommendationerna är ett led i ett större projekt "Transatlantic Policy Forum" där sex europeiska och amerikanska forskningsinstitut ingår.

Analysen ingår i forskningsprojetet EU som global aktör.

Författaren, som bär ansvaret för innehållet i analysen och dess rekommendationer, har tagit fram texten i samarbete med en grupp europeiska och amerikanska experter på demokratifrågor.

icon Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective: (2009:2epa) (272.69 kB)