Ett fall för EU (2013:8epa)

Författare: 

Den ekonomiska krisen fortsätter att påverka tilltron till EU-projektet. Precis som i flertalet övriga medlemsstater faller opinionsstödet för EU också i Sverige. I 2012 års mätning från SOM-institutet är det endast 42 procent som svarar att de i huvudsak är för det svenska medlemskapet i EU, en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2011. Jämfört med 2010 är minskningen ännu tydligare.

Inte oväntat är stödet för euron mycket svagt. 2012 är det endast 9 procent av de tillfrågade som anser att Sverige bör införa euron som valuta medan 76 procent är emot. 

Analysen bygger på de mätningar av opinionsutvecklingen som Sieps årligen publicerar i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Den ingår i forskningsprojektet ”Svensk europaopinion” och presenterades vid seminariet ”Hur har krisen påverkat EU-opinionen?” i samband med Europadagen.

Sören Holmberg är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är en av grundarna av SOM-institutet och var tidigare ledare för det svenska Valforskningsprogrammet.