EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna? (2014:6epa)

Författare: 

Tiggare har på senare tid blivit en allt vanligare del av den svenska stadsbilden. Det har i sin tur fäst strålkastaren på romernas prekära ställning i stora delar av Sydösteuropa. I den här Europapolitiska analysen ställer Daniel Tarschys frågan om vad EU:s sammanhållningspolitik skulle kunna bidra med för att förbättra romernas sociala och ekonomiska utveckling och integration i Rumänien. Hans analys visar att utsikterna för några större framsteg är begränsade, samtidigt som det ändå finns ett visst utrymme för påverkan.

 Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.

Daniel Tarschys är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms universitet och ingår i Sieps akademiska nätverk.