Från finanspolitiska räddningspaket till global skuldsättning (2010:7epa)

Den ekonomiska krisen har lett till stora budgetunderskott och ökande statsskulder i flertalet EU-länder. De finansiella kostnaderna för statsskulderna ska inte överdrivas, men de kommer att öka ytterligare när räntorna stiger från de nuvarande låga nivåerna. Om marknaderna dessutom börjar tvivla på hållbarheten i staternas skuldbörda kommer även riskpremierna att öka. Det är därför viktigt med trovärdiga konsolideringsstrategier. Denna Europapolitiska analys diskuterar olika alternativ för hur budgetunderskotten skall minskas utan att skapa negativa impulser i ekonomin som kan försvaga den ekonomiska återhämtningen.

Mer information om EEAG finns här. 

Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och presenterades vid seminariet The European Economy in Focus.

Från finanspolitiska räddningspaket till global skuldsättning (2010:7epa)

European Economic Advisory Group at CESifo (EEAG) består av åtta internationellt kända ekonomer som årligen ger ut rapporten The EEAG Report on the European Economy. Texten i denna Europapolitiska analys är en översatt och redigerad version av kapitel 3 i EEAG:s rapport 2010.