Germany at the polls – what Europe can expect

Författare: 

Tyskland går till val den 22 september, efter en valrörelse där EU har varit närmast en icke-fråga. Valkampanjen har i stället kretsat kring inrikespolitiska frågor som pensioner, lagstadgad minimilön och stöd till barnfamiljer. 

Tysklands centrala roll i EU – inte minst när det gäller att lösa eurokrisen – gör dock att valet följs med stort intresse i övriga Europa och i den här analysen diskuterar författaren, Julian Rappold, vad valutgången betyder för EU-samarbetet. En av hans slutsatser är att den nuvarande tyska europapolitiken ligger fast, oavsett hur en kommande regeringskoalition ser ut.  

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.

 

Julian Rappold är programansvarig vid Alfred von Oppenheim Center for European Policy Studies, German Council of Foreign Relations (DGAP), Berlin.