Hur kan eurokrisen hanteras? För- och nackdelar med olika strategier (2011:09epa)

Författare: 

I takt med att statsskuldkriserna i euroområdet har förvärrats har två parallella beslutsprocesser i EU påbörjats. Den ena syftar till att förändra det europeiska ekonomisk-politiska regelsystemet så att liknande kriser kan undvikas i framtiden. Den andra processen gäller hur de akuta kriserna ska hanteras. I den här publikationen diskuterar professor Lars Calmfors hur hanteringen av statsskuldkriserna i euroområdet kan påverka det framtida ekonomisk-politiska regelverket i EU.

Publikationen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen.

Lars Calmfors är professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.