Intelligence and decision-making within the Common Foreign and Security Policy (2015:22epa)

Författare: 

Det europeiska underrättelse­samarbetet på utrikes- och säkerhets­området har ökat i betydande omfattning under det senaste decenniet. I den här publikationen analyserar författaren organisationen av och processen i det europeiska underrättelse­samarbetet samt belyser den effekt det har haft på europeisk utrikes­politik. Författaren hävdar också att systemet fram­över bör ut­vecklas med betoning på sam­spel mellan producenter och konsumenter av underrättelse­tjänster.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Europeisk säkerhet.

Björn Fägersten är forskare i statsvetenskap vid Utrikespolitiska institutet (UI)