Internal and External EU Climate Objectives and the Future of the EU Budget (2010:1epa)

Författare: 

Trots att EU har satt upp en rad ambitiösa mål när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser, användning av förnyelsebar energi och effektivare energianvändning, lyckades man inte spela någon avgörande roll under förra årets klimatförhandlingar i Köpenhamn. En orsak var bristande intern samordning, en annan att EU:s budget inte är anpassad till klimatmålen.

I den här analysen hävdar författaren att det egentligen inte krävs några omvälvande förändringar, utan snarare ett antal precisa reformer av den gemensamma budgeten. Genomförs de reformerna, kan unionen bli en betydelsefull kraft i det globala arbetet för en uthållig klimatpolitik.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget.