International Trade Union Solidarity and the Impact of the Crisis (2015:1epa)

Inom fackföreningsrörelsen har begreppet solidaritet alltid varit centralt. Det gäller även transnationella fackföreningar, men där är konflikter och den ofrånkomliga kohandeln betydligt mer omfattande och begreppet får därmed en annan innebörd. I den här publikationen analyserar Rebecca Gumbrell-McCormick och Richard Hyman det specifika för facklig solidaritet på det internationella planet. De granskar också de effekter den ekonomiska krisen har haft för möjligheterna att åstadkomma solidaritet på EU-nivå.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Rebecca Gumbrell-McCormick är universitetslektor i företagsekonomi vid Birkbeck, University of London. Richard Hyman är professor emeritus i arbetsmarknadsrelationer vid London School of Economics and Political Science.