Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? (2010:4epa)

Författare: 

Debatten om ett socialt Europa har pågått under lång tid men lett till blygsamma resultat. I Lissabonfördraget slås för första gången fast att EU är en social marknadsekonomi. I denna analys diskuteras vad detta betyder samt om Lissabonfördraget i övrigt kan bidra till att minska EU:s sociala underskott. Författaren anser inte att fördraget per automatik medför att EU blir mer socialt, men att det ger nytt argumentationsstöd för den som vill driva integrationen i social riktning.

Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa.

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? (2010:4epa)

Jörgen Hettne är forskare i juridik vid Sieps.