Ökat opinionsstöd för EU (2008:5epa)

Författare: 

Stödet för EU fortsätter att öka i den svenska opinionen. De senaste mätningarna från SOM-institutet visar att stödet är starkare än i någon tidigare mätning. Nästan en majoritet av svenskarna är nu positiva till medlemskap. Ökningen har dock inte inneburit att mönstren i åsiktsskillnader har suddats ut.

Trots den positiva opinionsvinden består skillnader i stödet till EU mellan olika sociala och politiska grupper. Både stödet för införandet av euro som valuta och stödet för försvarssamarbete inom EU går svagt nedåt. Frågan om Sverige bör anta EU:s nya fördrag visar att en överväldigande majoritet ännu inte har tagit ställning i frågan.

Analysen ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion och presenterades vid seminariet Ökat opinionsstöd för EU.

icon 2008:5epa Ökat opinionsstöd för EU (245.13 kB)