Kommittologin efter Lissabon:en kommentar till förslaget till ny kommittologiförordning (2010:12epa)

Författare: 

Genom Lissabonfördraget har den rättsliga grunden för den så kallade kommittologin ändrats. Det som tidigare fanns samlat i en enda fördragsartikel är nu uppdelat i två artiklar och i endast ett fall är avsikten att det så kallade kommittéförfarandet (kommittologin) ska behållas. I denna analys granskas EU-kommissionens förslag till ny kommittologiförordning.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

Josefin Almer är utredare i juridik vid Sieps.