Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU (2008:13epa)

Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov av att följderna av vårt medlemskap i EU bör återspeglas i grundlagen på ett mer ändamålsenligt sätt än idag.

Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess och den svenska grundlagens liv tillsammans med EU går nu in i ett i nytt skede som ställer nya krav. För att synliggöra detta behöver regeringsformens ändras så att det tydligt framgår att den svenska folkstyrelsen förverkligar sig själv på fler sätt än vad som idag framgår och att detta omfattar samarbete inom EU.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

 icon 2008:13epa Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU (318.94 kB)