Lissabonfördraget och straffrätten (2008:9epa)

Författare: 

Denna publikation syftar till att ge en överblick av Lissabonfördraget och dess inverkan på straffrätten.

Lissabonfördraget medför precis som Konstitutionsfördraget nämligen ett slopande av den välkända pelarstrukturen som för närvarande utgör EU:s arkitektur, det vill säga två mellanstatliga pelare och en överstatlig grund (EG). Till skillnad från Konstitutionsfördraget kommer dock Lissabonfördraget att behålla den forna andra pelaren med säkerhetsfrågor i ett separat fördrag om ändringar av fördraget om EU. Denna publikation är en förkortad svensk översättning av 2008:3epa The Lisbon Treaty and the Area of Criminal law and Justice

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

icon 2008:9epa Lissabonfördraget och straffrätten (75.14 kB)