New Paradigms for Banking Regulation (2012:13epa)

Författare: 

Finanskrisen har skadat förtroendet för aktörerna i banksystemet. För att kunna motverka framtida finanskriser måste vi förstå orsakerna bakom bankernas risktagande. Den här Europapolitiska analysen utforskar krafterna bakom det överdrivna risktagandet i banksektorn och ställer frågan om den framväxande lagstiftningen verkligen åtgärdar de olämpliga incitamenten på finansmarknaden.

Författaren menar att det finns goda skäl att vara bekymrad när det gäller det kontracykliska kapitaltäckningskravet i Basel III och är också skeptisk till effektiviteten i de förändringar som vidtas för bolagsstyrning, redovisningsskyldighet och marknadsdisciplin.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Xavier Freixas är professor i nationalekonomi vid Universitat Pompeu Fabra i Barcelona och Centre for Economic Policy Reform, CEPR.