Nu har en majoritet svenskar mentalt gått med i EU (2010:5epa)

Författare: 

Svenskarnas inställning till Europeiska unionen har alltsedan Sveriges medlemskap genomgått en kraftig förskjutning. Den senaste mätningen visar att det för första gången sedan 1995 föreligger ett majoritetsstöd för EU-medlemskapet; 51 procent för jämfört med 23 procent emot och 26 procent utan åsikt.

Sieps presenterar årligen mätningar av opinionsutvecklingen i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Unikt för dessa mätningar är att de belyser vilka politikområden som är avgörande för förändringar i EU-opinionen. Analysen visar att människors bedömningar av hur EU-medlemskapet påverkar bland annat brottsbekämpningen, miljöarbetet, sysselsättningen och den högre utbildningen/forskningen är viktiga faktorer bakom hur åsikterna om EU har förändrats.

Analysen ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion och presenterades vid seminariet Fortsatt positiva opinionsvindar ör EU?

icon Nu har en majoritet svenskar mentalt gått med i EU (2010:5epa) (373.45 kB)

icon Bilaga 1 Svensk EU-opinion (87.37 kB) 

icon Bilaga 2 Svensk EU-opinion (43.97 kB)

 

Sören Holmberg ör professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.