Opinionsfallet för EU bromsar upp (2014:5epa)

Författare: 

Det svenska opinionsstödet för EU har slutat falla. Mätningarna från hösten 2013 visar tvärtom på en viss återhämtning, men ännu är opinionen inte tillbaka där den befann sig innan den ekonomiska krisen drabbade Europa. Sören Holmberg visar i denna analys att precis som när EU-opinionen rasade nedåt åren 2011 och 2012, är den lilla uppgången 2013 mycket tydligt förknippad med svenska folkets bedömningar av ekonomin.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Svensk europaopinion.

Sören Holmberg är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är en av grundarna av SOM-institutet samt var tidigare ledare för det svenska Valforskningsprogrammet.