Opinionsstödet för EU fortsätter att öka (2011:4epa)

Författare: 

Trots såväl finanskris som påföljande eurokris fortsätter det svenska opinionsstödet för EU att öka. I 2010 års mätning svarar 53 procent att de är för det svenska medlemskapet medan 23 procent är emot. 24 procent har ingen bestämd åsikt i frågan. Det är framför allt inom fyra områden som synen på EU-medlemskapets konsekvenser har förändrats i positiv riktning: brottsbekämpningen, miljön, ekonomin och sysselsättningen. Opinionen är dock inte positiv till allt som har med EU att göra. Stödet för ett turkiskt EU-medlemskap är fortsatt svagt och stödet för euron har rasat sedan den senaste mätningen.

Den här analysen bygger på de mätningar av opinionsutvecklingen som Sieps årligen publicerar i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Den ingår i forskningsprojektet Svensk europaopinion och presenterades vid seminariet Tillståndet i den svenska EU-opinionen.

Sören Holmberg är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.