Scrutiny in Challenging Times - National Parliaments in the Eurozone Crisis (2014:1epa)

Nationella parlament anses ha förlorat makt som en följd av europeisk integration. Hur har då den snabba utvecklingen under eurokrisen påverkat de nationella parlamenten?

I den här publikationen presenterar statsvetarna Katrin Auel och Oliver Höing sin gemensamma analys av hur de nationella parlamenten i EU har agerat under eurokrisen. Deras granskning visar bland annat hur gradskillnader i parlamentens aktivitet och agerande har förstärkts under senare år.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.

Katrin Auel är biträdande professor i statsvetenskap vid Institute for Advanced Studies i Wien. Oliver Höing är doktorand i statsvetenskap vid Kölns universitet.