Social Housing in Europe (2015:17epa)

Europeiska unionen har ingen direkt kompetens inom bostads­politiken. Bostads­frågor har dock blivit allt viktigare i hela unionen, särskilt i samband med den globala finans­krisen. Därför fokuserar EU nu i större ut­sträckning på vad som på engelska kallas ”social housing”, sub­ventionerade hyres­rätter för dem med låga inkomster. I här analysen presenteras några av de mest aktuella och viktigaste frågorna när det gäller ”social housing” i Europa. Vilka bor i dessa bostäder och under vilka villkor? I analysen diskuteras också driv­krafterna bakom ut­vecklingen och framtida konsekvenser.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Kathleen Scanlon är forskarassistent vid London School of Economics (LSE), Melissa Fernández Arrigoitia är forskare vid LSE och Christine Whitehead är professor i bostadsekonomi vid LSE.