Strengthening the Institutional Underpinnings of the Euro (2010:9epa)

Författare: 

Stabilitets- och tillväxtpakten måste förstärkas, ges ökad automatik och innebära möjlighet till progressiva sanktioner. Dessutom måste den finansiella övervakningen förbättras genom inrättande av en europeisk myndighet för finansiell stabilitet och Europeiska stabilitetsfonden (EFSF) permanentas. Det skriver professor Stefan Gerlach i en ny analys om behovet av att stärka de institutioner som stöttar euron.

Analysen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen.

Professor Stefan Gerlach är verkställande direktör för Institute for Monetary and Financial Stability, Goethe University Frankfurt .