Stuck in the Exit: the Dynamics of British-EU Relations (2012:11epa)

Författare: 

Storbritannien är en av Europeiska unionens mer motvilliga medlemmar.  En inhemsk debatt har nu inletts såväl om vilka kompetenser EU ska ha som om möjligheten att hålla en folkomröstning om medlemskapet. En del andra EU-länder har uttryckt oro över denna utveckling och väntar på resultatet av den pågående översyn av landets förhållande till EU som den brittiska regeringen nyligen initierade.

I den här analysen förklarar Roderick Parkes det komplicerade brittiska förhållandet till EU.  Han använder sig av ”gruppdynamiken” inom unionen för att förklara Storbritanniens nuvarande hållning och hur den kan komma att utvecklas framöver. 

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.

Roderick Parkes leder EU-programmet vid Polens utrikespolitiska institut (PISM).