Svenskarna åter alltmer positiva till EU (2015:16epa)

Författare: 

Efter tjugo år av EU-­medlemskap har svenskarnas inställning till EU blivit alltmer positiv och stabil i samtliga samhällsgrupper. Varannan svensk är i dag positiv till Sveriges medlemskap i EU. Men samtidigt är man allt mer övertygad om att Sverige bör stå utanför valuta­samarbetet EMU. I den här studien – baserad på SOM-­institutets mätningar – analyserar Linda Berg hur den svenska befolkningen ser på EU-­medlemskapets konsekvenser och effekterna av EU-­politiken.

Publikationen ingår i Sieps forsknings­projekt Svensk europa­opinion.

Linda Berg är statsvetare och föreståndare för Centrum för Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet.