Svenskarnas attityder till EU har stabiliserats: Analys av SOM-institutets undersökning 2015 (2016:9epa)

Svenskarnas attityder till EU har stabiliserats: Analys av SOM-institutets undersökning 2015 (2016:9epa)
Författare: 

Svenskarnas attityder till EU beskrivs ofta som tvetydiga och egennyttiga. I den här Sieps-analysen av SOM-institutets opinionsundersökning 2015 redogör författarna för svenskarnas stöd för Sveriges EU-medlemskap, attityderna till ett eventuellt euromedlemskap och uppfattningarna om hur EU-medlemskapet har påverkat Sverige på olika områden. I analysen diskuteras även i vilken grad svenskarna identifierar sig med Europa och EU i relation till nationella och regionala identiteter.

Publikationen är på svenska och är en del av Sieps forskningsprojekt Svensk europaopinon.

Linda Berg är statsvetare och föreståndare för Centrum för Europaforskning (CERGU) vid Göteborgs universitet. Klara Bové, har en masterexamen i Europakunskap och är biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet.