Sveriges inflytande i EU efter krisen (2013:10epa)

Författare: 

För Sveriges del innebär det fördjupade samarbetet mellan euroländerna ett avgörande vägval, skriver Magnus Jerneck i den här europapolitiska analysen.  Enligt författaren kommer de länder som också i fortsättningen väljer att stå utanför valutasamarbetet att få det allt svårare att utöva inflytande.  Risken för politisk marginalisering ställs mot ökad överstatlighet, självständighet mot större möjligheter att påverka politiken i unionen.Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.

Magnus Jerneck är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.