Sweden and the Euro: The Neglected Role of EU Membership (2016:15epa)

Sweden and the Euro: The Neglected Role of EU Membership (2016:15epa)

De ekonomiska vinsterna av att vara EU-medlem är i teorin förhållandevis okontroversiella och följer främst av tillgången till unionens inre marknad. Det är emellertid inte lika enkelt att visa empiriskt att man vinner ekonomiskt på medlemskapet. I den här Europapolitiska analysen diskuteras resultaten från en ny modell som använder en kontrafaktisk metod för att studera vinsterna av EU-medlemskapet. Författarna presenterar resultat som antyder att Sverige har varit ett av de EU-länder som i ekonomiska termer har vunnit minst och menar att detta har konsekvenser för vilka vinster som följer av att införa euron som valuta.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU:s tillväxtstrategi Europa 2020

Nauro F. Campos är professor i nationalekonomi och finansiell ekonomi vid Brunel University, London. Fabrizio Coricelli är professor i nationalekonomi vid Paris School of Economics, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, och Luigi Moretti är biträdande professor i nationalekonomi vid Centre d'Economie de la Sorbonne, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne.