The 2009 Swedish EU Presidency: The Setting, Priorities and Roles (2009:7epa)

Den finansiella och ekonomiska krisen, den konstitutionella och institutionella osäkerheten samt kampen mot klimatförändringarna är frågor som kommer att dominera det svenska ordförandeskapet.

Denna Europapolitiska analys belyser den europeiska och globalakontexten, det roterande ordförandeskapets roller och uppgifter samtregeringens prioriteringar som ordförande i EU. 

Denna analys ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet

icon The 2009 Swedish EU Presidency: The Setting, Priorities and Roles (2009:7epa) (131.43 kB)