The CAP and Future Challenges (2009:11epa)

Trots att den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har reformerats ett flertal gånger sedan starten är den fortfarande den mest omfattande gemensamma politiken i EU. Den sväljer närmare hälften av EU:s budget och svarar för närmare hälften av EU:s lagstiftning. GJP har spelat en avgörande roll i den europeiska integrationsprocessen; men vilken roll ska den spela i framtiden?

Analysen har som mål att erbjuda en vision för GJP efter 2013.Författarna identifierar både långsiktiga mål och kortsiktiga reformersom skulle möjliggöra en långsiktigt hållbar politik.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s budget.

icon The CAP and Future Challenges (2009:11epa) (188.94 kB)