The challenge of completing the EU internal market for natural gas (2015:27epa)

Författare: 

Att hantera problemet med avbrott i gas­leveranser till flera EU-länder i Central- och Öst­europa är ett av de uttryckliga målen för EU:s energi­union. I syfte att öka diversifieringen av energi­leverantörer satsar energi­unionen därför på ut­byggd infra­struktur och samman­länkningar av gas­ledningar medlems­stater emellan. I den här publikationen pekar för­fattaren på de centrala ut­maningarna för full­bordandet av den inre energi­marknaden och analyserar vilken roll energi­unionen kan spela i denna process.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Europeisk säkerhet.

Tim Boersma är forskare och tillförordnad chef för the Energy Security and Climate Initiative vid Brookings Institution.