The creation of an internal market for mortgage loans: A never-ending story? (2013:2epa)

Författare: 

Den globala finanskrisen satte fokus på bostadsfinansieringens viktiga roll i ekonomin. Riskabla och kortsiktiga bolån samt värdepapperiseringen av dessa var väsentliga orsaker till den kris vi nu befinner oss i. EU har sedan många år sökt skapa gemensamma regleringar för bolån. I den här Europapolitiska analysen beskriver författaren kortfattat dessa försök, med början år 1984. Därutöver presenteras huvuddragen i ny krisrelaterad lagstiftning i ett par europeiska länder och i USA. Författaren fokuserar dock särskilt på det senaste förslaget - EU-direktivet om bostadslåneavtal - och menar att det inte i någon större utsträckning kommer att kunna motverka eller mildra en ny kris. Däremot kan det leda till att framtidens bolåntagare få ett bättre skydd och mer information.

Analysen kommer att presenteras vid seminariet Housing Finance in Europe in times of crisis den 11 april.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

 

Christian König är chef för rättsavdelningen på Verband der Privaten Bausparkassen e.V. i Berlin. Bausparkassen är kooperativa finansinstitut i Tyskland med särskild inriktning mot bostadslån.