The diplomatic role of the European Parliament's parliamentary groups (2015:3epa)

Författare: 

Med Lissabonfördraget fick Europaparlamentet ökad granskningsmakt över såväl EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) som den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Men vilken roll spelar egentligen Europaparlamentets partigrupper inom det politikområdet?

I den här analysen hävdar författaren Daniel Fiott att partigrupperna har en diplomatisk roll när det gäller EU:s utrikespolitik. Fiott ger en översikt över partigruppernas diplomatiska aktiviteter samt visar vilka positiva respektive negativa effekter partigruppernas roll i utrikespolitiken kan ha.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.

Daniel Fiott är doktorand vid forskningsstiftelsen Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, FWO) vid the Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel.