The EU Budget and Balance of Powers between the European Parliament and the EU Governments (2014:3epa)

Författare: 

Denna Europapolitiska analys granskar maktbalansen mellan Europaparlamentet och ministerrådet i förhandlingarna om EU:s budget. Nästa långtidsbudget, som täcker åren 2014-2020, visar att innehållet i hög grad styrs av begränsningar i förhandlingsprocessen. Även om ministerrådet fortfarande dominerar budgetprocessen, visar Europaparlamentets ökade inblandning efter Lissabonfördraget på vikten av att synkronisera budgetcykeln med parlamentets och kommissionens respektive mandat.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s budget.

Sara Hagemann är universitetslektor i EU-politik vid London School of Economics and Political Science (LSE).